text

ΑΡΧΩΝ ΚΟΣΜΕΙ Σ’ ΑΥΤΟΝ

When you govern, take care so that your actions will be a jewel


Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

9 май 2012г.

Олимпийците и Възнесените Майстори от Междугалактическата Федерация на Светлината, 9 май 2012г.
The golden ivory statue of Zeus (representation) by Pheidias in Olympia, Greece - one of the seven wonders of the world

Скъпи души, трябва да реорганизирате задачите си с по-бързо темпо. Обратното броене вече започна. Тъмните сили подготвят голям „смут” за Хората на Земята чрез въздействие върху съзнанието им, техните емоции и ДНК. Бъдете будни и бдителни.

По-съзнателен и колективен отговор се изисква от хората, за да ускорят Разкриването и процедурата по Първия Контакт. Хората, живеещи на Земята, трябва първо да признаят дълбоко вкоренените си вярвания и егото си преди да поискат помощ. Те трябва да са наясно с изкуствените спомени, създадени от тях, преди да могат да предизвикат колективно действие чрез Закона на Привличането и Закона за Взаимодействието.

Ние очакваме вие да действате колективно. Изразете ясното си намерение и изискайте безвъзвратно правото си на свободна воля, за да изпратите ясното си намерение към колективното неосъзнаване на Гая като вот на доверие за помощ в отърваването от Тъмните сили, на каквото и ниво да съществуват те.

Вие трябва ясно и необратимо да изискате:

а/ Активиране на Закона на Привличането

б/Активиране на Закона на Взаимодействието, който е закон на не-намесата, ако е изискан с текущото намерение, той става закон за право на намеса и пълно разкриване на Междугалактическата Федерация на Светлината, Олимпийците и Възнесените Майстори.

Вашата еволюция е неотменимо ваше право и вие трябва енергично да заявите това. Вие трябва да изискате да бъдете приети незабавно.

Изискайте да научите официалната дата за пълно разкриване на Междугалактическата Федерация на Светлината през лятото на тази година.

Действайте колективно, за да се концентрира значителен брой души на Земята, които официално, съзнателно и отговорно ще изискат гореспоменатото чрез вашия представител.

Ние сме Олимпийците и Възнесените Майстори от Междугалактическата Федерация на Светлината

Канализирано от : Деметра

Съобщение от Деметра: Аз ще поискам да присъства публика с Междугалактическия Централен Съвет само след като съм наясно, че необходимият брой хора на Земята преди това са отговорили. Имам още две приложения към настоящия момент за публиката и трябва да сме абсолютно сигурни за броя на участващите хора. Ние не си играем с такива отговорни въпроси!

Превод: Tauno